آزمایش آنلاین
1396-07-17
آیا قبل از بارداری نیازی به آزمایش ژنتیک هست؟

آیا قبل از بارداری نیازی به آزمایش ژنتیک هست؟

آیا قبل از بارداری نیازی به آزمایش ژنتیک هست؟ آیا قبل از بارداری نیازی به آزمایش ژنتیک هست؟ امروزه با پیشرفت روز افزون علم پزشکی و تکنولوژی های آزمایشگاهی می […]
1396-05-08
آزمایش غربالگری

آزمایش ژنتیک چیست؟

آزمایش ژنتیک چیست؟ ژنتیک در عصر کنونی که بیشتر داده ها و نتایج آزمایشاتی می بایست علمی باشد و نه تجربی، جایگاه بسیار ویژه ای پیدا کرده است و به […]