آزمایش آنلاین

بیمارستان پارس تهران

19 آبان 1396
آزمایشگاه پارس

آزمایشگاه پارس

معرفی آزمایشگاه پارس: آزمایشگاه پارس زیر مجموعه بیمارستان پارس تهران می باشد که به مدد جمعی از پزشکان تحصیل کرده در زمینه های مختلف در سال 1338 تاسیس شد. بیمارستان […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند