آزمایش آنلاین
1396-09-01
گزارش سایت بادیجی از سامانه سلامت آزمایش آنلاین

گزارش سایت بادیجی از سامانه سلامت آزمایش آنلاین

گزارش سایت بادیجی از سامانه سلامت آزمایش آنلاین:   بخش رسانه ای آزمایش آنلاین: یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال که در آبان سال 96 برگزار شد، شاهد نمایش خوب استارتاپ […]