آزمایش آنلاین

آزمایش پاتولوژی

20 خرداد 1398

آزمایش پاتولوژی

آزمایش پاتولوژی یا همان آسیب شناسی که یکی از شاخه‌های علم پزشکی است به بررسی مطالعه و تشخیص بیماری به طریق برداشت نمونه‎ای از اندام به صورت جراحی، بافت‌ها، مایعات […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند