آزمایش آنلاین

آزمایش های سرم شناسی

10 تیر 1396
آزمایشگاه تخصصی مسعود

آزمایشگاه مسعود

آزمایشگاه مسعود آزمایشگاه مسعود در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه تاسیس شد. آزمایشگاه مسعود در فضایی به وسعت 3600 متر خدماتی شامل تشخیص پزشکی، پاتولوژی و خدمات […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند