آزمایش اسمیر

آزمایش اسمیرT آزمایش نمونه‌ های سلولی برداشته شده از قسمت گردن رحم در خانم ها است.

7 تیر 1396
آزمایشگاه نیلو

آزمایشگاه نیلو

آزمایشگاه نیلو آزمایشگاه نیلو مرکزی تخصصی برای انجام تست های مرتبط با سلامت جنین و هم چنین غربالگری نوزادان در استان تهران می باشد. آزمایشگاه نیلو مطالبی را در مورد […]