آزمایش آنلاین

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد

1 مهر 1396
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد

آزمایشگاه رصد

آزمایشگاه رصد آزمایشگاه رصد یک مجموعه پزشکی پاتوبیولوژی و ژنتیکی است که به سبب تعامل و همکاری با متخصصان آسیب شناسی به یک مرکز درمانی-آزمایشگاهی تبدیل شده است. آزمایشگاه رصد […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند