آزمایش آنلاین

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

1398-04-20
آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی یک لغت فرانسوی است که به معنای زیست فناوری می باشد. بیوتکنولوژی روشی نو برای تکنیک کشت و کار است. به کمک بیوتکنولوژی، موجودات زنده یا بخش هایی از […]