آزمایش آنلاین
1396-04-25
آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

آزمایشگاه ژنتیک اصفهان آزمایشگاه ژنتیک اصفهان در سال 1379به مدد دکتر صادق ولیان تاسیس شد. دکتر ولیان در حال حاضر یکی از بهترین گزینه های تحصیل کرده در علوم مختلف […]