آزمایش آنلاین

آزمایشگاه اصفهان

25 تیر 1396
آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

آزمایشگاه ژنتیک اصفهان آزمایشگاه ژنتیک اصفهان در سال 1379به مدد دکتر صادق ولیان تاسیس شد. دکتر ولیان در حال حاضر یکی از بهترین گزینه های تحصیل کرده در علوم مختلف […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند