آزمایشگاه آریا

11 آبان 1396
آزمایشگاه آریا

آزمایشگاه آریا

آزمایشگاه آریا آزمایشگاه آریا از سال 1380 بصورت خصوصی و توسط دکتر فاتحی در منطقه محروم شهر جدید اندیشه شروع به کار کرد. دکتر فاتحی در سال 1377 با معدل الف […]