آزمایش آنلاین

آزمایش انعقاد خون

تست های انعقادی خون به منظور بررسی مسیر های انعقادی و لخته شدن خون انجام می شود. مسیر انعقادی داخلی و خارجی از 30 تا پروتئین (بنام فاکتورهای انعقادی) تشکیل شده است. تقریباً قسمت اعظم این پروتئین ها در کبد ساخته می شود بجز فاکتور VIII که در سلولهای اندوتلیال رگ و کمی هم در پلاکت ساخته می شود.فاکتورهای انعقادیX,IX,VII,II و پروتئین S,C وابسته به ویتامین K هستند. مکانیسم‌ های لخته شدن با ایجاد آسیب در جدار رگ یا بافت های اطراف، یا تماس خون با سلول های آندوتلیال آسیب دیده و کلاژن آغاز می‌ شوند. در هر مورد این عوامل منجر به تشکیل فعال کننده پروترومبین می‌ شوند که این امر موجب تبدیل پروترومبین به ترومبین و مراحل بعدی انعقاد می‌ گردد.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229
1399-12-12

آزمایش BT CT

فاکتورهای انعقادی یا CT پروتئین‌هایی هستند که در خون گردش می‌کنند و برای تشکیل لخته خون ضروری هستند. آزمایش CT عملکرد یا گاهی مقدار این پروتئین‌ها را در خون اندازه […]
1399-06-02

شمارش پلاکت خون

پلاکت‌ها به عنوان ترومبوسیت نیز نامیده می‌شوند و از سلول‌های بسیار بزرگی به نام مگاکاریوسیت در مغز استخوان تشکیل شده و برای گردش در خون آزاد می‌شوند. شمارش تعداد پلاکت‌ها […]
1399-06-02

حجم متوسط پلاکت ها در خون | MPV

خون حاوی چندین نوع سلول مختلف ازجمله گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید و پلاکت‌هاست. در برخی شرایط، پزشکان برای تشخیص نشانه‌های بیماری، این سلول‌ها را موردبررسی قرار می‌دهند. یکی از این […]
1399-05-30

سرعت رسوب گلبول قرمز | ESR

چرا و چه موقع آزمایش انجام می شود؟ ESR یک معیار غیراختصاصی برای تشخیص وجود بیماریهای التهابی حاد یا مزمن در بدن بوده و افزایش آن گویای محل یا علت […]