تست کرونا قبل از سفر

طبق مصوبه سازمان جهانی بهداشت، هر مسافری که قصد سفر به خارج از مرزهای ایران را دارد، موظف به انجام تست کرونا است.

الزام آزمایش کرونا برای مسافران

سازمان جهانی بهداشت در مورد انجام آزمایش قبل از مسافرت و یا بلافاصله پس از ورود به مقصد و همچنین نحوه تفسیر نتایج آن، به دلیل احتمال مشاهده نتایج .مثبت و منفی کاذب در درصدی از مسافران، هشدار داده است

ارائه نتیجه منفی آزمایش کرونا شرط خروج مسافران از ایران

ارائه نتیجه منفی آزمایش کرونا شرط خروج مسافران از ایران

غربالگری برای همه مسافران، در بدو ورود به کشور انجام خواهد شد. در پی این غربالگری مسافران با تابعیت ایرانی که پیشتر نتیجه تست منفی را اخذ کرده و در بدو ورود به کشور مشکوک به ابتلا به این بیماری باشند، پس از تکمیل فرم تعهدنامه و انجام تست مجدد، موظف به قرنطینه خانگی خود به مدت ۱۴ روز هستند. همچنین مسافران مشکوک با تابعیت غیر ایرانی پس از انجام تست، در مراکز مشخص .شده از طرف وزارت بهداشت قرنطینه خواهند شد معاون فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به اهمیت قرنطینه و جلوگیری از حضور افراد مشکوک در جامعه گفت: حفظ سلامت و کنترل این ویروس در شرایط فعلی از مهمترین رویکرد های فرودگاه بین المللی امام خمینی است. از همین رو تمهیدات لازم برای اختصاص فضایی مناسب برای اسکان و قرنطینه مسافران غیرایرانی نیز در نظر گرفته شده است.