آزمایش آنلاین

چکاپ سالمندان

پدرم چند وقته هر چی دلش می خواد می خوره و اصلاً گوش نمی ده. هرچیم بهش می گیم شیرینی نخور برات خوب نیس، گوش نمی ده. این آزمایش چکاپو براش بدم، ببینم بالاخره گوش می ده یا نه

1396-12-14

پدرم چند وقته هر چی دلش می خواد می خوره و اصلاً گوش نمی ده. هرچیم بهش می گیم شیرینی نخور برات خوب نیس، گوش نمی ده. این آزمایش چکاپو […]
1396-12-14

چند وقت بود نگران حال مادربزرگم بودم. یه مقدار مریض احوال بود و بی حال. چون سرم شلوغ بود، وقت نمی کردم برم پیشش، منتها عذاب وجدان داشتم. تا اینکه […]