آزمایش آنلاین

چکاپ سالمندان

پدرم چند وقته هر چی دلش می خواد می خوره و اصلاً گوش نمی ده. هرچیم بهش می گیم شیرینی نخور برات خوب نیس، گوش نمی ده. این آزمایش چکاپو براش بدم، ببینم بالاخره گوش می ده یا نه

14 اسفند 1396

پدرم چند وقته هر چی دلش می خواد می خوره و اصلاً گوش نمی ده. هرچیم بهش می گیم شیرینی نخور برات خوب نیس، گوش نمی ده. این آزمایش چکاپو […]
14 اسفند 1396

چند وقت بود نگران حال مادربزرگم بودم. یه مقدار مریض احوال بود و بی حال. چون سرم شلوغ بود، وقت نمی کردم برم پیشش، منتها عذاب وجدان داشتم. تا اینکه […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند