آزمایش آنلاین

11 آذر 1397
11 آذر 1397
به چه خدمتی نیاز دارید؟

دختری رو که دوست داشتم رو بهم نمی دادن. با بهونه هایی مثل اینکه به هم نمی خورین و بچه تون سالم در نمی آد. ولی با اینکه هزینه اش بالا بود، آزمایش ژنتیک دادم و خیال خودمو راحت کردم. حالا تونستم با کسی که دوست دارم زندگی بکنم.

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند