آزمایش آنلاین

11 آذر 1397
11 آذر 1397
به چه خدمتی نیاز دارید؟

نمی دونم چرا، ولی بعد فوت پدرم با توجه به بعضی حرفای فامیل شک داشتم پدر و مادرم، پدر و مادر حقیقیم باشن. اینقدر فکرو درگیر کرده بود که آخر آزمایش DNA دادم و خیال خودمو راحت کردم.

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند