• نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 11 / 09 / 1397

نمی دونم چرا، ولی بعد فوت پدرم با توجه به بعضی حرفای فامیل شک داشتم پدر و مادرم، پدر و مادر حقیقیم باشن. اینقدر فکرو درگیر کرده بود که آخر آزمایش DNA دادم و خیال خودمو راحت کردم.