آزمایش آنلاین

14 اسفند 1396
14 اسفند 1396
به چه خدمتی نیاز دارید؟

پدرم چند وقته هر چی دلش می خواد می خوره و اصلاً گوش نمی ده. هرچیم بهش می گیم شیرینی نخور برات خوب نیس، گوش نمی ده. این آزمایش چکاپو براش بدم، ببینم بالاخره گوش می ده یا نه

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند