14 اسفند 1396
3 مرداد 1397

درخواست آزمایش در محل


پدرم چند وقته هر چی دلش می خواد می خوره و اصلاً گوش نمی ده. هرچیم بهش می گیم شیرینی نخور برات خوب نیس، گوش نمی ده. این آزمایش چکاپو براش بدم، ببینم بالاخره گوش می ده یا نه