22 دی 1396
14 اسفند 1396

درخواست آزمایش در محل


چند وقت بود نگران حال مادربزرگم بودم. یه مقدار مریض احوال بود و بی حال. چون سرم شلوغ بود، وقت نمی کردم برم پیشش، منتها عذاب وجدان داشتم. تا اینکه اینجا یه درخواست چکاپ براش دادم و خیالم راحت شد