• نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 22 / 10 / 1396

از وقتی می رفتم باشگاه بدن سازی، یه سری جوش های خاصی می زدم و حس جنسیم خیلی کم شده بود.وقتی آزمایش چکاپ دادم، فهمیدم قرص هایی که می خوردم به کبدم ضربه زده بود.

‍‍