آزمایش آنلاین

22 دی 1396
22 دی 1396
به چه خدمتی نیاز دارید؟

از وقتی می رفتم باشگاه بدن سازی، یه سری جوش های خاصی می زدم و حس جنسیم خیلی کم شده بود.وقتی آزمایش چکاپ دادم، فهمیدم قرص هایی که می خوردم به کبدم ضربه زده بود.

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند