آزمایش آنلاین
1396-04-06
آزمایشگاه شرق

آزمایشگاه شرق

آزمایشگاه شرق آزمایشگاه شرق یک آزمایشگاه پاتوبیولوژی است بدان معنی که هم یک آزمایشگاه طبی است و هم یک آزمایشگاه پاتولوژی می باشد. در واقع آزمایشگاه شرق به دو بخش […]