آزمایش آنلاین

پاتوبیولوژی شرق

6 تیر 1396
آزمایشگاه شرق

آزمایشگاه شرق

آزمایشگاه شرق آزمایشگاه شرق یک آزمایشگاه پاتوبیولوژی است بدان معنی که هم یک آزمایشگاه طبی است و هم یک آزمایشگاه پاتولوژی می باشد. در واقع آزمایشگاه شرق به دو بخش […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند