آزمایش آنلاین

پاتوبیولوژی دانش تهران

1396-03-18
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش تهران

آزمایشگاه دانش

آزمایشگاه دانش آزمایشگاه دانش با دارا بودن بخش های متنوع و مختلف، جزو یکی از آزمایشگاه های موثر کلان شهر تهران است. مسئول فنی این آزمایشگاه آقای دکتر محمد اسماعیل […]