آزمایش آنلاین
1396-03-28
آزمایشگاه نور

آزمایشگاه نور

آزمایشگاه نور، در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی تاسیس شده و فعالیت خود را در ده طبقه و با یکصد و چهل نفر پرسنل، در […]
1396-03-18
آزمایشگاه طبی

آزمایشگاه طبی

آزمایشگاه طبی مقدمه: آزمایشگاه طبی یک مجموعه پزشکی برای انجام آزمایشات مختلف بیماران و مراجعه کنندگان عزیز می باشد. در این مجموعه پزشکی با بررسی نمونه های ناسالم، به درک […]