آزمایش آنلاین

معرفی آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین

11 مهر 1396
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین

آزمایشگاه آرمین

آزمایشگاه آرمین آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین در سال 1330 تاسیس شده است و اولین آزمایشگاه خصوصی آسیب شناسی در ایران نیز بوده است. این آزمایشگاه از زمان تاسیس خود تا کنون […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند