آزمایش آنلاین

معرفی آزمایشگاه نصرت

1396-06-31
آزمایشگاه پاتوبیولوژی نصرت

آزمایشگاه نصرت

آزمایشگاه نصرت آزمایشگاه نصرت از جمله آزمایشگاه های پاتوبیولوژی شمال غرب تهران می باشد که با دراختیار داشتن کادر تیمی مجرب و همچنین بهره گیری از تجهیزات روز پزشکی قادر […]