آزمایش آنلاین

مرکز پاتوبیولوژی وآزمایشگاهی سعادت آباد

30 شهریور 1396
مرکز پاتوبیولوژی و آزمایشگاهی سعادت آباد

آزمایشگاه سعادت آباد

آزمایشگاه سعادت آباد آزمایشگاه سعادت آباد در ابتدا بصورت مرکز جراحی محدود در سال 1383، شروع به کار نمود. این مرکز در سال 1388 بر آن شد که با توجه […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند