آزمایش آنلاین

مرکز پاتوبیولوژی در تهران

26 شهریور 1396
بهترین مراکز آزمایشگاهی

آزمایشگاه تینا

آزمایشگاه تینا آزمایشگاه تینا یک آزمایشگاه پاتوبیولوژی است که از بخش های مختلف پزشکی برخورداراست. این آزمایشگاه با قرارگیری در یکی از خیابان های اصلی تهران و دسترسی راحت خود […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند