آزمایش آنلاین
1396-10-08
آزمایش FBS

آزمایش FBS

آزمایش FBS آزمایش  FBSبرای تشخیص مقدار گلوکز خون است. Fbs مخفف Fasting blood sugar است. منظور از عبارت Fasting این است که کمی پس از زمان گرسنه شدن قند خون […]