فشار خون

14 تیر 1398

آزمایش سدیم خون

آزمایش سدیم خون به بررسی میزان سدیم خون می‎پردازد. سدیم به برقراری تعادل آب و الکترولیت بدن کمک می‌کند. بیشتر سدیم بدن (حدود ۸۵ درصد) در مایع خون و مایع […]