آزمایش آنلاین

سندروم داون

4 خرداد 1396
ژنتیک

تست ژنتیک

تست ژنتیک علم ژنتیک از زیر شاخه های علوم زیستی است که به بررسی انتقال ژن ها به نسل بعد می پردازد. در اواخر قرن نوزدم پدر علم ژنتیک، کشیش […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند