آزمایش آنلاین

سرطان سینه

2 مرداد 1398
الاستوگرافی چیست

الاستوگرافی چیست

الاستوگرافی یکی از دستگاه هایی است که برای تشخیص توده های سرطانی در نقاط مختلف بدن مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این دستگاه تصویر برداری می توان […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند