آزمایش آنلاین

سایت آزمایش آنلاین

1395-01-23

بیمه های طرف قرارداد با آزمایشگاه

اکثر بیمه های همگانی با آزمایشگاه طرف قرداد هستند. مانند تامین اجتماعی, نیروهای مسلح, سلامت.. .در صورتی که فرد با بیمه تکمیلی خاصی قرارداد دارد می بایست حتماً در هنگام […]