آزمایش آنلاین
1397-10-07
آزمایش خون برای تشخیص بارداری

آزمایش خون برای تشخیص بارداری

آزمایش خون برای تشخیص بارداری زمانی صحیح و قابل اطمینان می باشد که تست خون 11 روز پس از لقاح انجام گیرد. در واقع هورمون گونادوتروپین از این زمان به […]