آزمایش آنلاین
1398-03-09

تست قند خون

تست قند خون یکی از آزمایش‎های معمول است که هر فردی در طول عمر خود آن را انجام می‎دهد. میزان قند خون افراد در طول روز، ساعات روز و شرایط […]
1397-06-17
تست قند خون ناشتا

تست قند خون ناشتا

تست قند خون ناشتا تست قند خون ناشتا به منظور اندازه گیری میزان گلوکز موجود در خون بدن انسان انجام می شود.گلوکز خون بوسیله یک مکانسیم فیدبک و توسط انسولین […]