آزمایش آنلاین
1397-06-10
تست بارداری

تست بارداری، انواع و میزان دقت آنها

تست بارداری نتیجه تشخیص هورمون گونادوتروپین کوریانی (HCG) در خون یا ادرار است. زمانی که لقاح انجام می‌گیرد و نطفه به دیواره رحم می‌چسبد، جفت شروع به ترشح هورمون گونادوتروپین […]