آزمایش FBS

23 اسفند 1397
Fbs در آزمایش خون

Fbs در آزمایش خون

Fbs در آزمایش خون آزمایشی برای کنترل قند خون است که مخفف کلمه Fast blood sugar می‌باشد. تستی است که با آن میزان قند خون را اندازه گیری می‌کنند و […]
8 دی 1396
آزمایش FBS

آزمایش FBS

آزمایش FBS آزمایش  FBSبرای تشخیص مقدار گلوکز خون است. Fbs مخفف Fasting blood sugar است. منظور از عبارت Fasting این است که کمی پس از زمان گرسنه شدن قند خون […]