آزمایش آنلاین
1396-11-04
آزمایش خون CBC

آزمایش خون CBC

آزمایش خون CBC آزمایش خون CBC که نام دیگر آن شمارش کامل خون است، تعداد، نوع، شکل و اندازه سلول های خونی را تعیین می­ کند. آزمایش خون CBC از […]
1396-10-15
تفسیر آزمایش کامل خون

تفسیر آزمایش کامل خون

تفسیر آزمایش کامل خون تفسیر آزمایش کامل خون یکی از مواردی است که اکثر مردم به دنبال کسب آگاهی از آن هستند. با کمی آگاهی و مرور برخی صفحات سایت […]
1396-10-04
آزمایش CBC

آزمایش CBC

آزمایش CBC آزمایش CBC ) Count blood cell) نوعی آزمون برای شمارش سلول ‌های خون است. (گلبول سفید، گلبول قرمز و پلاکت) این آزمایش به ‌منظور کمک به تشخیص بیماری انجام […]