آزمایش آنلاین

آزمایش CBC

4 بهمن 1396
آزمایش خون CBC

آزمایش خون CBC

آزمایش خون CBC آزمایش خون CBC که نام دیگر آن شمارش کامل خون است، تعداد، نوع، شکل و اندازه سلول های خونی را تعیین می­ کند. آزمایش خون CBC از […]
15 دی 1396
تفسیر آزمایش کامل خون

تفسیر آزمایش کامل خون

تفسیر آزمایش کامل خون تفسیر آزمایش کامل خون یکی از مواردی است که اکثر مردم به دنبال کسب آگاهی از آن هستند. با کمی آگاهی و مرور برخی صفحات سایت […]
4 دی 1396
آزمایش CBC

آزمایش CBC

آزمایش CBC آزمایش CBC ) Count blood cell) نوعی آزمون برای شمارش سلول ‌های خون است. (گلبول سفید، گلبول قرمز و پلاکت) این آزمایش به ‌منظور کمک به تشخیص بیماری انجام […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند