آزمایش آنلاین

آزمایش مغز استخوان

1398-05-17

نمونه برداری از مغز استخوان

نمونه گیری یا بیوپسی مغز استخوان یک آزمایش پزشکی است که در آن پزشک درخواست جمع آوری و بررسی نمونه‌ای از مغز استخوان را می‌کند. این کار برای بررسی سالم […]