آزمایش آنلاین
1396-11-04
آزمایش خون CBC

آزمایش خون CBC

آزمایش خون CBC آزمایش خون CBC که نام دیگر آن شمارش کامل خون است، تعداد، نوع، شکل و اندازه سلول های خونی را تعیین می­ کند. آزمایش خون CBC از […]