آزمایش آنلاین
1396-04-25
آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

آزمایشگاه ژنتیک اصفهان آزمایشگاه ژنتیک اصفهان در سال 1379به مدد دکتر صادق ولیان تاسیس شد. دکتر ولیان در حال حاضر یکی از بهترین گزینه های تحصیل کرده در علوم مختلف […]
1396-02-03
آزمایشگاه

آزمایشگاه

به طور حتم تاکنون نام آزمایشگاه را در قالب های متفاوتی مانند آزمایشگاه تشخیص طبی، آزمایشگاه ژنتیک، آزمایشگاه پاتولوژی و پاتوبیولوژی شنیده اید و با آن تا حدود زیادی آشنایی […]