آزمایش آنلاین

آزمایشگاه ژنتیک

25 تیر 1396
آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

آزمایشگاه ژنتیک اصفهان آزمایشگاه ژنتیک اصفهان در سال 1379به مدد دکتر صادق ولیان تاسیس شد. دکتر ولیان در حال حاضر یکی از بهترین گزینه های تحصیل کرده در علوم مختلف […]
3 اردیبهشت 1396
آزمایشگاه

آزمایشگاه

به طور حتم تاکنون نام آزمایشگاه را در قالب های متفاوتی مانند آزمایشگاه تشخیص طبی، آزمایشگاه ژنتیک، آزمایشگاه پاتولوژی و پاتوبیولوژی شنیده اید و با آن تا حدود زیادی آشنایی […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند