آزمایش آنلاین

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش تهران

18 خرداد 1396
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش تهران

آزمایشگاه دانش

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش تهران آزمایشگاه دانش با دارا بودن بخش های متنوع و مختلف، جزو یکی از آزمایشگاه های موثر کلان شهر تهران است. مسئول فنی این آزمایشگاه آقای دکتر […]