آزمایش آنلاین

آزمایشگاه های ژنتیک تهران

1396-06-17
لیست آزمایشگاه های ژنتیک تهران

لیست آزمایشگاه های ژنتیک تهران

  از آنجایی که متاسفانه مشکلات ژنتیکی بسیاری به سبب عدم آگاهی و عدم توجه به مسائل ژنتیکی از سوی زوج های ایرانی در کشور بوجود آمده است و آمار […]