آزمایش آنلاین

آزمایشگاه نور تهران

1396-02-10
آزمايشگاه پاتوبيولوژي نور

آزمایشگاه نور

آزمایشگاه نور آزمایشگاه نور تهران که یکی از قدیمی ترین آزمایشگاه های تهران به شمار می آید. 20 سال پیش در سال 1376 خورشیدی به همت بخش خصوصی افتتاح گردید. […]