آزمایشگاه نور تهران

10 اردیبهشت 1396
آزمايشگاه پاتوبيولوژي نور

آزمایشگاه نور

آزمایشگاه نور تهران که یکی از قدیمی ترین آزمایشگاه های تهران به شمار می آید. 20 سال پیش در سال 1376 خورشیدی به همت بخش خصوصی افتتاح گردید. در حال […]