آزمایشگاه دکتر خسروشاهی

30 آذر 1396
آزمایشگاه دکتر خسروشاهی

آزمایشگاه دکتر خسروشاهی

آزمایشگاه دکتر خسروشاهی معرفی اجمالی آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر خسروشاهی آزمایشگاه دکتر خسروشاهی یکی از آزمایشگاه های خصوصی پاتوبیولوژی استان تهران است که دارای پیشرفته ترین دستگاه ها و تجهیزات لازمه […]