آزمایش آنلاین

آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی

6 مهر 1396
آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی

آزمایشگاه فارابی

آزمایشگاه فارابی آزمایشگاه فارابی یک مرکز تخصصی آزمایشات قارچی، آلرژی (حساسیت) و پوستی می باشد که در تمام سال های فعالیتی خود، علاوه بر موارد ذکر شده به آزمایش های […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند