آزمایش آنلاین

توجه

مبلغ پرداختی جهت بیعانه از مبلغ کل آزمایش کسر خواهد شد.

شما میتوانید پس از پرداخت بیعانه از طریق بخش "پیگیری آزمایش" در جریان آخرین وضعیت پرونده آزمایشگاهی خود باشید.

در صورت بروز هرگونه مشکل در پروسه درخواست ، به راحتی با شماره 28111050-021 تماس بگیرید.

افزودن موقعیت جفرافیایی
ضمیمه نسخه (اختیاری)

فایل های ضمیمه شده :

حذف فایل ها

هزینه قابل پرداخت : 25000 تومان 00جهت بیعانه ( مبلغ بیعانه از هزینه نهایی کم می شود)

شرایط و قوانین سایت را به طور دقیق مطالعه کرده و آنها را میپذیرم.