اعزام کارشناس نمونه گیری

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 30 / 05 / 1399

با انتخاب گزینه توسط اپراتور ما به شما وقت دهی میشود و کارشناس نمونه گیری به محل شما اعزام میشوند و نمونه گیری در منزل انجام میگردد

‍‍