آزمایش آنلاین

اعزام کارشناس نمونه گیری

ارسال نمونه ادرار به آزمایشگاه
17 شهریور 1399
به چه خدمتی نیاز دارید؟

با توجه به اینکه سقف سفارش شما بیش از 300 هزار تومان است؛ نمونه گیری در محل شما کاملا رایگان خواهد بود.

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند