آزمایش آنلاین

اعزام پزشک به منزل شما

100 هزار تومان تخفیف
30 مرداد 1399
اعزام کارشناس نمونه گیری
30 مرداد 1399
به چه خدمتی نیاز دارید؟

با انتخاب این گزینه پزشک ما به منزل شما اعزام میشوند و ویزیت و نمونه گیری در محل سکونت شما انجام میگردد

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند