اعزام پزشک به منزل شما

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 30 / 05 / 1399

با انتخاب این گزینه پزشک ما به منزل شما اعزام میشوند و ویزیت و نمونه گیری در محل سکونت شما انجام میگردد

‍‍