ارسال نمونه ادرار به آزمایشگاه

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 30 / 05 / 1399

با انتخاب این گزینه میتوانید ظرف جمع اوری ادرار را دریافت و سپس توسط پیک ما به ازمایشگاه ارسال میگردد

‍‍