آزمایش آنلاین

ارسال نمونه ادرار به آزمایشگاه

اعزام کارشناس نمونه گیری
30 مرداد 1399
اعزام کارشناس نمونه گیری
30 مرداد 1399
به چه خدمتی نیاز دارید؟

با انتخاب این گزینه میتوانید ظرف جمع اوری ادرار را دریافت و سپس توسط پیک ما به ازمایشگاه ارسال میگردد

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند