چکاپ آزمایش انلاین
چکاپ آزمایش انلاین

تست آلرژی

چکاپ ها نمونه خون
چکاپ ها 1 پارامتر مورد ارزیابی
چکاپ ها 2 روز تا نتیجه ی آزمایش
onlin
    

  اطلاعات چکاپ ها

  چرا باید این تست را انجام دهیم؟

  آلرژی در موارد خفیف تا شدید، زندگی روزمره افراد را دچار اختلال می کند و می توان با انجام تست های دقیق آلرژی، متوجه شویم کدام مواد آلرژن موجب این شرایط می شوند. در این حالت، با مصرف داروهای خاص، میتوان آلرژی را تا حد خوبی کنترل کرد.

  این چکاپ شامل چه آزمایش هایی می شود؟

  نشانگرهای زیستی