آزمایش آنلاین

آزمایشگاه ها

17 شهریور 1396
لیست آزمایشگاه های ژنتیک تهران

لیست آزمایشگاه های ژنتیک تهران

پیشگفتار: از آنجایی که متاسفانه مشکلات ژنتیکی بسیاری به سبب عدم آگاهی و عدم توجه به مسائل ژنتیکی از سوی زوج های ایرانی در کشور بوجود آمده است و آمار […]
15 شهریور 1396
آزمایشگاه شمال شرق تهران

آزمایشگاه شمال شرق تهران

پیش گفتار: تهران هر گوشه و کنارش از آزمایشگاه های مختلف تخصصی پر است. شاید شما در منطقه خاصی از تهران قرار گرفته باشید و بخواهید بدانید که در اطراف […]
14 شهریور 1396
آزمایشگاه خوب در غرب تهران

آزمایشگاه خوب در غرب تهران

آزمایشگاه خوب در غرب تهران پیش گفتار: غرب تهران هم همانند سایر قسمت های تهران از آزمایشگاه های خوبی برخوردار است که اغلب، آن ها را تحت عنوان آزمایشگاه خوب […]
12 شهریور 1396
آزمایشگاه شمال تهران

آزمایشگاه شمال تهران

آزمایشگاه شمال تهران مقدمه: بخش های شمال تهران که معمولا اقشار مرفهی از مردم تهران در آنجا زندگی می کنند، دارای آزمایشگاه های متعددی است که ما قصد کرده ایم تا […]
11 شهریور 1396
آزمایشگاه نزدیک به میدان ولیعصر

آزمایشگاه نزدیک به میدان ولیعصر

آزمایشگاه نزدیک به میدان ولیعصر مقدمه: آزمایشگاه نزدیک به میدان ولیعصر تنها یکی دو مورد نیستند و تعداد زیادی آزمایشگاه پرشکی در این ناحیه وجود دارد، از این رو نمی […]
7 شهریور 1396
آزمایشگاه محدوده ونک

آزمایشگاه نزدیک ونک

آزمایشگاه نزدیک ونک ما در این مطلب قصد داریم لیستی از آزمایشگاه نزدیک ونک را که در تهران فعالیت می کند را برای شما عزیزان گردآوری کنیم تا با توجه […]